Tarief

Profile Management bespreekt de tarieven voor dienstverlening en eventuele onkosten voorafgaand aan het aanvaarden van de opdracht. Wij komen deze altijd schriftelijk met u overeen.

Wij factureren het overeengekomen bedrag als volgt:

Expert Finding:

  • Een starttarief bij het verlenen van de Expert Finding-opdracht
  • Een percentage van het overeengekomen bruto jaarinkomen van de kandidaat, na plaatsing.

Sherlock Report:

  • a set fee depending on the size and degree of complexity of the ‘must have’ and ‘nice to have’ criteria.

Geïnteresseerd in onze succesvolle aanpak?

Milly ter HeegeFee Expert Finding