Executive Search

Zoekt u een topkandidaat op leidinggevend niveau?

Executive Search is een veelgebruikte zoekmethode voor het vervullen van leidinggevende posities op hoog niveau. Vaak ligt het accent daarbij op ‘zachte’ criteria, zoals natuurlijk leiderschap, charisma, empathisch vermogen en strategisch inzicht. Daarnaast zijn opleiding, ervaring en achtergrond uiteraard belangrijke factoren die meespelen.

Uw visie en bedrijfscultuur als vertrekpunt

Is Executive Search een op zichzelf staande activiteit? Wij vinden van niet. Uw visie als opdrachtgever over de bestaande en gewenste organisatie is leidend. Op basis van een gezamenlijk opgesteld functieprofiel gaan wij op zoek naar de juiste kandidaat. Onze directe betrokkenheid alsmede de geringe overhead van ons bureau staan borg voor een effectieve en efficiënte invulling van elke opdracht.

Hoe werkt Profile Management?

Bij het aangaan van een Executive Search-opdracht doorlopen wij de volgende stappen:

Profile Management start met de inventarisatie van alle relevante informatie over uw organisatie. Wij dagen u uit om uzelf vragen te stellen. Waarom is de vacature ontstaan? Is de functie veranderd? Wat voor kandidaat zoekt u? De kwaliteit van de intake is de basis voor uw succes. Wij brengen branche, markt(positie), organisatiestructuur, bedrijfscultuur, producten en dienstverlening, etc. nauwkeurig in kaart.

Op basis van de inventarisatie stellen wij het functieprofiel op. Dit functieprofiel bevat een gedetailleerde beschrijving van de organisatie en de bedrijfscultuur, inhoud van de functie, het gezochte kandidaatprofiel, het carrièreperspectief en een overzicht van de contractuele gegevens. Het functieprofiel is de belangrijkste leidraad voor onze search-activiteiten.

Voor het vinden van de juiste kandidaat maken we een doelgroepanalyse. Hierin bepalen we waar we potentiële kandidaten kunnen vinden en hoe we deze het beste kunnen benaderen. We houden daarbij rekening met de branche, de vereiste vaardigheden, managementervaring en persoonlijke karakteristieken.

Wij gaan bij de uitvoering van de Executive Search-opdracht discreet te werk. We benaderen kandidaten altijd rechtstreeks en waarborgen de vertrouwelijkheid van de informatie van zowel de opdrachtgever als die van de kandidaat. De informatie die we verkrijgen, verifiëren we zorgvuldig. We houden u regelmatig op de hoogte van onze vorderingen.

Gekwalificeerde kandidaten met interesse in de aangeboden functie nodigen we uit voor een interview. Met hen bespreken we het functieprofiel. Ook stellen we vragen over studie, arbeidsverleden, de ambities van de kandidaat en andere relevante zaken.

Voorafgaand aan een persoonlijke kennismaking ontvangt u een Personal History van de geselecteerde kandidaten. Hierin staan persoonsgegevens, beklede posities, geleverde prestaties, contractuele gegevens en een persoonlijkheidsevaluatie van de kandidaat.

In overleg met u plannen we een afspraak voor de presentatie van de kandidaten. Bij deze kennismaking zijn wij persoonlijk aanwezig. Ook na afronding van de opdracht blijven wij betrokken bij de organisatie en het functioneren van de geplaatste kandidaat.

Gegarandeerd een topkandidaat? Bel 08 50 60 70 90

Hoe werkt Profile Management?

Bij het aangaan van een Executive Search-opdracht doorlopen wij de volgende stappen:

1. Inventarisatie wensen

Profile Management start met de inventarisatie van alle relevante informatie over uw organisatie. Wij dagen u uit om uzelf vragen te stellen. Waarom is de vacature ontstaan? Is de functie veranderd? Wat voor kandidaat zoekt u? De kwaliteit van de intake is de basis voor uw succes. Wij brengen branche, markt(positie), organisatiestructuur, bedrijfscultuur, producten en dienstverlening, etc. nauwkeurig in kaart.

2. Opstellen functieprofiel

Op basis van de inventarisatie stellen wij het functieprofiel op. Dit functieprofiel bevat een gedetailleerde beschrijving van de organisatie en de bedrijfscultuur, inhoud van de functie, het gezochte kandidaatprofiel, het carrièreperspectief en een overzicht van de contractuele gegevens. Het functieprofiel is de belangrijkste leidraad voor onze search-activiteiten.

3. Doelgroepanalyse

Voor het vinden van de juiste kandidaat maken we een doelgroepanalyse. Hierin bepalen we waar we potentiële kandidaten kunnen vinden en hoe we deze het beste kunnen benaderen. We houden daarbij rekening met de branche, de vereiste vaardigheden, managementervaring en persoonlijke karakteristieken.

4. De Search

Wij gaan bij de uitvoering van de Executive Search-opdracht discreet te werk. We benaderen kandidaten altijd rechtstreeks en waarborgen de vertrouwelijkheid van de informatie van zowel de opdrachtgever als die van de kandidaat. De informatie die we verkrijgen, verifiëren we zorgvuldig. We houden u regelmatig op de hoogte van onze vorderingen.

5. Het interview

Gekwalificeerde kandidaten met interesse in de aangeboden functie nodigen we uit voor een interview. Met hen bespreken we het functieprofiel. Ook stellen we vragen over studie, arbeidsverleden, de ambities van de kandidaat en andere relevante zaken.

6. Personal history

Voorafgaand aan een persoonlijke kennismaking ontvangt u een Personal History van de geselecteerde kandidaten. Hierin staan persoonsgegevens, beklede posities, geleverde prestaties, contractuele gegevens en een persoonlijkheidsevaluatie van de kandidaat.

7. Presentatie kandidaten

In overleg met u plannen we een afspraak voor de presentatie van de kandidaten. Bij deze kennismaking zijn wij persoonlijk aanwezig. Ook na afronding van de opdracht blijven wij betrokken bij de organisatie en het functioneren van de geplaatste kandidaat.

Geïnteresseerd in onze succesvolle aanpak?

Milly ter HeegeWerkwijze Executive Search